ผู้อำนวยการศูนย์

นายวีระ แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี(นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี)ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์" ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมส่งนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบอคเซีย เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี ผลการแข่นขัน นายเชาวลิต แสงจินดา ได้รับเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว และเหรียญเงิน ประเภทคู่ BC3 นายพงศ์ศธร พูลเกตุ ได้รับเหรียญเงิน ปะเภทคู๋ BC3 และนายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว BC1

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน ๔๐ กล่อง มอบแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของสถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มาบริจาคของ

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยภายในงานกิจกรรมมีการจับของขวัญ มอบทุนการศึกษา มอบของที่ระลึกของขวัญเนื่องในงานต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัย วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

จุดเทียนวันพ่อจุดเทียนวันพ่อ

จุดเทียนวันพ่อจุดเทียนวันพ่อ

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๗ ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตักบาตรวันพ่อตักบาตรวันพ่อ

ตักบาตรวันพ่อตักบาตรวันพ่อ

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรีได้มาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นำโดยท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยท่านผู้อำ นวยการชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพิการในการเข้ามารับการตรวจสุขภาพ ให้เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนพิการเป็นอย่างสูง

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเษศประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพ่ม โดยมี ท่าน ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ทุน

มหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ภาคกลาง ครั้งที่ ๑

ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาศ ภาคกลาง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

โครงการ "ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูร่วมทั้ง 3 รุ่นทั้งหมด 48 ครอบครัว มีการซักถามปัญหาต่างๆในการฝึกสอนให้มีประโยชน์สูงสุด

Valid XHTML 1.0 Strict