ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ ☺️☺️ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👶🏻👩‍🦰ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล👩‍🦰👧✍️ให้บริการกับเด็กที่รอรับการรักษา ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การอ่าน ✍️📖📚เช่น การอ่านหนังสือ การฝึกบวก ลบ คูณ หาร ฝึกอ่านพยัญชนะ ฝึกต่อเลโก้รูปตามจินตนาการ 📑📄โดยมีนักเรียนมาเข้ารับบริการ และเสริมทักษะต่างๆที่นักเรียนสนใจ🧑‍🦰👩‍🦰👶🏻👧 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนรวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ☺️☺️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี☺️☺️ 👧👶🏻จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน👧👶🏻 👩‍🦰โดยมีครูบุคลากร และนักกายภาพบำบัด 👩‍🦰ได้ลงพื้นที่ดูแลรวมทั้งการฟื้นฟู บำบัดสมรรรถภาพ ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง👍👍 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาการ☺️☺️ทักษะวิชาการ☺️☺️ 👱‍♂️กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า👩‍🦰 ฝึกให้นักเรียนสามารถชี้หรือจับอวัยวะบนใบหน้า👁👃🏻👄,บอกถึงหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆบนใบหน้า และได้ทำท่าทางประกอบเพลง 💃🕺พัฒนาด้านประสานสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งของอวัยวะบนใบหน้าได้ถูกต้อง👧👶🏻 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ศิลปะ🎊กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ🎊 📌การจัดกีฬาแข่งขันการขับรถผ่านสิ่งกีดขวาง โดยมีการสาธิตการเล่นและกติกาให้น้องๆฟัง เพื่อการสร้างทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พร้อมเปิดเพลงในการเร้าอารมณ์ ให้น้องๆมีความตื่นตัวตลอดเวลา โดยการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ☺️☺️☺️ 🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ศิลปะ ✍️✍️ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก✍️✍️ กิจกรรม ประดิษฐ์ที่คาดศรีษะรูปสัตว์🙉🐹🐤 เพื่อให้เด็กสามารถระบายสีรูปสัตว์ที่ตนเองชอบ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ แลกเปลี่ยนผลงานตนเองกับเพื่อนๆ 🧑‍🦰👦ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน👧👶🏻>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปะบำบัด

กีฬา 🖍🖌กิจกรรมศิลปะบำบัด🖍🖌 🐞ชื่อกิจกรรม เต่าทอง 🐞 เทคนิค ระบายสีชอล์ค งานปะติด 💛🧡ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก💚💙การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา และมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองในการปะติดภาพจากธัญพืช ☺️☺️รวมถึงได้พัฒนาทักษะทางสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น😊☺️>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรม E-classroom

กิจกรรม E-classroomกิจกรรม E-classroom🖥 โดยครูอาร์ม ครูกาน ครูญา 🎞💽โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเปิดประสบการณ์ 🎥📹📽ดูภาพยนต์ นอกห้องเรียน ได้สัมพัสแสง สี เสียง ในรูปแบบโรงภาพยนต์ เป็นตัวกระตุ้นความสนใจในการรับรู้ 😉😉เพื่อการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม😌😊>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

ทักษะการรับรู้เเละการเเสดงออกทางภาษา

ทักษะการรับรู้เเละการเเสดงออกทางภาษา 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ทักษะการรับรู้เเละการเเสดงออกทางภาษา🙋🙋🏻‍♀️ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสี 💙💚เเละเเยกของเล่นตามสีต่างๆ ได้🧩🎯 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักเเละเเยกเเยะสีตามที่กำหนดได้😊>>>

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรีได้มาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นำโดยท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยท่านผู้อำ นวยการชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพิการในการเข้ามารับการตรวจสุขภาพ ให้เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนพิการเป็นอย่างสูง

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเษศประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพ่ม โดยมี ท่าน ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ทุน

มหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ภาคกลาง ครั้งที่ ๑

ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาศ ภาคกลาง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

โครงการ "ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูร่วมทั้ง 3 รุ่นทั้งหมด 48 ครอบครัว มีการซักถามปัญหาต่างๆในการฝึกสอนให้มีประโยชน์สูงสุด

Valid XHTML 1.0 Strict