ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บุวชุม

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

จ้างเหมาบริการ

ยาม

ยาม

คนครัว

พี่มุ้ม

คนงาน

ป้าแจ่ม

นักการภารโรง

พี่เหน่ง

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict