ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

รองผู้อำนวยการศูนย์

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

กลุ่มงานห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

ข้าราชการ

ครูไก่

อัตราจ้าง

ครูปัดครูออย

กลุ่มงานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

อัตราจ้าง

ครูพีชครูปุกครูโอ

ครูประจำอำเภอ

อำเภอเมือง

ครูแอ๋วครูจอย

อำเภอเขาย้อย

ครูต่ายครูนิ่ม

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ครูทรายครูนิค

อำเภอบ้านแหลม

ครูมุกครูกิ๊ฟ

อำเภอท่ายาง

ครูดาวครูนิ่ม

อำเภอบ้านลาด

ครูไก่ครูต๋อง

อำเภอชะอำ

ครูชิดครูแอน

อำเภอแก่งกระจาน

ครูอ้อครูเข้ม

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict