ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บุวชุม

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

กลุ่มงานห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

ข้าราชการ

ครู

อัตราจ้าง

ครู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูกัน

กลุ่มงานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

อัตราจ้าง

ครูครูครูโอ

ครูประจำอำเภอ

อำเภอเมือง

ครูแอ๋วครู

อำเภอเขาย้อย

ครูนิ่มครู

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ครูครู

อำเภอบ้านแหลม

ครูมุกครู

อำเภอท่ายาง

ครูดาวครูนิ่ม

อำเภอบ้านลาด

ครูไก่ครูต๋อง

อำเภอชะอำ

ครูชิดครูแอน

อำเภอแก่งกระจาน

ครูหนิงครูเข้ม

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict