ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

รองผู้อำนวยการศูนย์

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้าราชการ

ครูทศ

ครูจิ๊ด

พนักงานราชการ

ครูโก๊ะครูชาติ

อัตราจ้าง

ครูญา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูหนูครูกันครูเบิร์ด

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict