ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บุวชุม

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูทศ

พนักงานราชการ

ครูโก๊ะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict