ผู้อำนวยการศูนย์

นายวีระ แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์

รองผู้อำนวยการศูนย์

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ข้าราชการ

ครูน้อย

พนักงานราชการ

ครูติมครูอุ๋ยครูธร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูตาครูแนนครูกุ้ง

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

Valid XHTML 1.0 Strict