ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

วางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

.

.

>>>รูปกิจกรรม

พิธีประดับอินธนู

พิธีประดับอินธนูวันที่ 25 กันยายน 2563 เนื่องด้วยนางสาวนมันสนันท์ ม่วงแสง ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา จึงได้จัดพิธีประดับอินธนูโดยได้รับเกียรติจาก ท่านศุภชัยธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศููนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประดับอินธนู และมอบดอกไม้พร้อมอวยพรในการทำงาน🌹🌹🌹 ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นในครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2564 ในรอบปีที่ผ่านมา

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูวันที่ 24 กันยายน 2563 "กิจกรรมไหว้ครู"🌺ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดีๆ เพื่อให้น้องๆนักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่คอยสอนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา👶👧🧒 โดยมีกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนได้นำดอกไม่ธูปเทียนที่เตรียมมามอบให้คุณครู จากนั้นคุณครูจึงได้ผู้สายสิญจน์ พร้อมให้พรแก่น้องๆนักเรียนของพวกเรา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และอบอุ่น

>>>รูปกิจกรรม

โรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานวันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน ของคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้รับการต้อนรับจากนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ

.

>>>รูปกิจกรรม

นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่11-17 กันยายน 2563 ณโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์

คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ International Director 2011-2013 Lions Clubs International ได้เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ท่านศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณระวีวรรณ น้อยสำราญ กรรมการสถานศึกษา และคุณนันทวัน อังกินันทน์ กรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครูคอยต้อนรับ ในการมาให้กำลังใจในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

.

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้รับทุนประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, เขต 2 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ทุน ณ อาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2563แจ้งกำหนดการ

✅เวลา

✅สถานที่

✅การแต่งกาย

ของผู้เข้าร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ปีการศึกษา 2563

.

.

.

.

.

.

.

.

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือน นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน การขยายผลการเข้าร่วมประชุม อบรม และการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมให้นักเรียน มอบดอกมะลิแก่ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรักและผูกพันภายในครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2563ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ดาวน์โหลดนี้

>>>ดาวน์โหลด

หนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ดาวน์โหลด

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครสมานสามัคคี สร้างความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชีบุรี และคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ อัมพวันปิยาราม พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด เพื่อสร้างความสามัคคีและทำความดีร่วมกับครู ผู้ปกครองและนักเรียน

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 พร้อมนำผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวคนึง เปี่ยมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อ ในการให้ความรู้การป้องกันและรับมือจากเชื้อไวรัสโควิด19 (Covid-19) ในระหว่างการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้ดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

>>>รูปกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)

เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มา ณ โอกาสนี้

>>>รูปกิจกรรม

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อและนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดยการตรวจเยี่ยมได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 🖱️ดาวน์โหลดแบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ที่

>>>แบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม>>>คิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม

กิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลวันศุกร์ที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ณ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้โอกาสแก่คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้า BLUPORT และพิพิธภัณฑ์ภาพ ๔ มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื้นได้อย่างมีความสุข

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562วันศุกร์ที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ผู้เรียน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง และมีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรีวันอังคารที ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp) ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี บรรยายเรื่องแนวทางการรับสมัครนักเรียน การจัดการศึกษา และการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563วันศุกร์ที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอัมพวันปิยราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมการเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพวันปิยราม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพุธที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

วันครู ประจำปี ๒๕๖๓

วันครู ประจำปี 2563วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีนำโดย นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดย นายอรรถพล บัวชุม ได้รับรางวัลประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายทศพร คงทอง นางวรรณวลัยแดงฉ่ำ และนางสาวอนุศรา แบนอภัย ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา วันครู ๒๕๖๓

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2563

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงสถิตย์เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วหล้าตราบนิรันดร์ และมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

มูลนิธิคุณพุ่มวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๐๐ ทุน มีเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและนำเด็กที่ได้รับทุนเข้ารับทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาพระราชทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ อันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เป็นการมอบทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดมูลนิธิคุณพุ่ม

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการจากประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุข

โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุขวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเสริมสร้างทักษะด้านสังคม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการนิติศาสตร์ร่วมใจแบ่งปันรอยยิ้มส่งมอบความสุข

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

วันลอยกระทงปี62วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และเสริมสร้างทักษะด้านสังคม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดวันลอยกระทงปี62

วันปิยมหาราช ๒๕๖๒

วันปิยมหาราช62วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายพระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดวันปิยมหาราช62

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มูลนิธิคุณพุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ คน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจจารณาเพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>>โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พมจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ผู้สสมควรได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแลัว จำนวน ๑๐๐ ทุน ซึ่งมีผู้สมัครมาจำนวน ๑๔๒ เกินโควตาที่กำหนดจำนวน ๔๒ ทุน ทางคณะกรรมการพิจรณาทุนได้ประานขขอความอนุเคราะห์จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหววัดเพชรบุรี ให้ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน ๔๒ ทุน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจจารณาเพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>>โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนจากพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมพาน้องดูหนัง เดินเที่ยวห้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พาน้องดูหนัง62วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมพาน้องดูหนัง เดินเที่ยวห้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ห้างโรบ้นสัน จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดพาน้องดูหนัง62

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมอนุกรรมการจังหวัด62วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดอนุกรรมการจังหวัด62

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุมวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม ที่ได้ย้ายมาช่วยราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอต้อนรับครูประภาศิริ บัวชุม

โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยของจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเพื่อน้องชะอำวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการเปิดมุมมองน้องคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ ณ นฤมลรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเพื่อน้อง

ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2562ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอประกาศรายระเอียดการสมัครทุนพร้อมใบสมัครดังเอกสารแนบดังนี้

>>>ประกาศการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

>>>แบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๐ ปี

พิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครบรอบ ๒๐ ปี และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ "พระพุทธวชิรเมตตา" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวรลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ร่วมถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนผู้พิการ ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก

จัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึกวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก โดยมีนายกิตติภณ วัชรานุกูลกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดจัดอบรมบุคลากร ครู การใช้กิจกรรมบำบัดในการพัฒนาเด็กพิเศษ เรื่อง การบูรณาการประสาทสัมผัสความรู้สึก

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว นำไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และครูร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” โดย นายผดุง ไกรศรี (พี่เอ๊าะ) นักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่าง หนูหิ่น อินเตอร์ ให้กับ ขายหัวเราะ ส่วนเด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะบำบัด, กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จาก ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก โดยครูมุก

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 3 width=

สโมสรไลออนส์

สเปเชียลโอลิมปิควันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสเปเชียลโอลิมปิคมาตราฐาน ได้ทำกิจกรรมร่วมในการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม เหมือนบุคคลทั่วไป ณอาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสเปเชียลโอลิมปิค

สโมสรไลออนส์

สโมสรไลออนส์วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี จากสโมสรไลออนส์สันติภาพ กรุงเทพ สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ และสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2017 ที่ได้มอบโต๊ะหินอ่อนแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 24 ชุด และขอขอบคุณนายยกสโมสรไลออน์ ท่านพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ที่เป็นสะพานบุญให้เด็กๆคนพิเศษในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดสโมสรไลออนส์

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน และยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 width=

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย”เพชรบุรีเข้มแข็ง”ณ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ

>>>รูปกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชลิต วิพัทนะพร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล และนายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยกรผู้ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา  width=

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

คิวอาร์โค้ดร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก>>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วังยาง ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำความสะอาดบริเวรวัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรูัจักการมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562  width=

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการอรรถพล บัวชุม เปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายเป้าหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยกรจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ให้ความรู้ในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ของผู้พิการที่ควรทราบ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความพร้อมในการส่งต่อและรับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น(การส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ)

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดประชุมผู้ปกครอง width=

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ทบทวนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ณ ห้องประชุมพัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

คิวอาร์โค้ดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 >>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

คิวอาร์โค้ดกิจกรรมให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระเบียบวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน >>>สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม

สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย

สหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดโครงการ แบ่งปัน เพิ่มโอกาสให้น้องปี 4 โดยได้มอบรถเข็นเด็กพิการแบบนั่งและแบบปรับนอน เครื่องอุปโภคบริโภค ชุดเครื่องนอน สื่อการสอน และทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี๒๕๖๒วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมงานอย่างวิถีไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมการเล่นน้ำ ก่อเจดีย์ทราย ตักไข่ ฯลฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการประกวดสื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และแผนการจัดการเรียนเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาการของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครูห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก และครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพ

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทยของจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

_

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2561วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และอุทธยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>รูปกิจกรรม

_

โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหุบกระพง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ื่อนำเสนอข้อมูล และจัดกิจกรรมให้ความรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีให้ประชาชน หน่วยงานได้รู้จัก

>>>รูปกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ผอ.อรรถพล บัวชุม

ต้อนรับผอ.อรรถพลวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ อรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

.

>>>รูปกิจกรรม

กีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี ศกศ.พบ. สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการร้างสัมพันธ์สำหรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนผู้พิการ ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จคณะครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันครูปี2562วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต๑ ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสสรรตามเอกสารดังแนบต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๕๖ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผู้มีรายชื่อมีสิทธิประเมินความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รับสมัครฯฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน

กิจกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาทรามาธิบดีวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ค่ายสื่อความหมายด้วยสายใย ครั้งที่ ๑๓ โดยคณะแพทย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการสื่อความหมาย ฝึกพูด ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบของขวัญ อาหารการกิน การเล่นเกมมอบของรางวัล สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ....ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีหวังว่าจะได้รับความเมตตาแบบนี้ในทุกปีต่อไป

>>>รูปกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict