ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันครูปี2562วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต๑ ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสสรรตามเอกสารดังแนบต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๕๖ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผู้มีรายชื่อมีสิทธิประเมินความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รับสมัครฯฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน

กิจกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาทรามาธิบดีวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ค่ายสื่อความหมายด้วยสายใย ครั้งที่ ๑๓ โดยคณะแพทย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการสื่อความหมาย ฝึกพูด ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบของขวัญ อาหารการกิน การเล่นเกมมอบของรางวัล สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ....ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีหวังว่าจะได้รับความเมตตาแบบนี้ในทุกปีต่อไป

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561

โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพาน้องดูหนัง โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561 ในการนี้ทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณทางเมเจอร์ซินีเพล็กซ โรบินสันเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว

>>>รูปกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้รับทุนประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต๑ , เขต ๒ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี ๒๕๖๑

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันประดิษฐ์กระทง และจัดกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ อาคารโรงอาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา และถวายบังคม ช่วงเย็น กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

มูลนิธิคุณพุ่ม2561ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2561 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะกรรมมการพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุน ดังเอกสารแนบดังนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนอัตราที่รับสมัครสอบ จึงขอยกเลิกประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และหากมีการดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อใด จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

>>>รายละเอียดการขอยกเลิกประกาศ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบดำเนินงาน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตร ๔๕(๓)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

>>>รายละเอียดการรับสมัคร

กิจกรรมนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ บ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์ ได้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นให้เราทุกคนใช้ชีวิตบนทางสายกลาง “พอมี พออยู่ พอกิน” ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณบ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์ที่ได้อนุเคราะห์ในการเข้าเยี่มชมและทำกิจกรรมต่างๆ บ้านปันสุขเพชรบุรีรมย์โฮมสเตย์

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 "วันแม่แห่งชาติ"

.

.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดยาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

.

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มูลนิธิคุณพุ่ม2561ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท ท่านใดมีความประสงค์นำบุตรหลาน นักเรียนในสังกัด เข้ารับการพิจารณาทุนสามารถ (ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนประจำ ไม่สามารถขอรับได้) กรณีเกินจำนวนโควต้าและมีคะแนนจากการพิจารณาเท่ากันก็จะให้สิทธิผู้พิการออทิสติกที่สมัครก่อนตามกำหนดเวลา และผู้พิการอื่นๆตามลำดับดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ ปิดรับสมัครในวันที่ 10 กันยายน 2561 >>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

>>>ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมไหว้ครู2561วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางชญาดา นาควัชรานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ลูกศิษย์น้อมระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง2561วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด การประชุมผู้ปกครอง โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา เป็นประธานในการเปิดงาน เป็นการพบประครูประจำตัวและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561

>>>รูปกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยะธรรม ศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมปฏิบัติธรรมปี2561วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัด อบรมคุณธรรม จริยะธรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมเพรียงกัน ณ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีท่านเจ้าอาวาส "พระครูญาณเพชรรัตน์" (เทวินทร์ สีสุกใส) เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายธรรมในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

จัดบูธหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จังหวัดเพชรบุรี

ออกหน่วยบ้านแหลมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านแหลมและห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร์ในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี เป็นประธานในการจัดงาน ณ วัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาศึกษาดูงาน

นักศึกษาดูงานวันศุกร์ ที่ 4 พฤษถาคม 2561 น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม จึงขออนุญาตเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วย ครูนพพร ตุ้มทอง ให้ความรู้และบรรยายแก่นักศึกษา

>>>รูปกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทย์มหาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวงครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี โดยร่วมแบ่งปันความสุขกับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน พร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาบริจาค และได้ให้คำแนะนำกับคณะครูและผู้ปกครองในเรื่องของการ (แก้ไข้การพูด) ในเด็กพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต ประจำปี 2561์

วันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรม "งามอย่างไทยวิถี สืบสานประเพณีสงกรานต์" คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยผู้ปกครองและเด็กๆได้มีการแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศิลปะบำบัด

ศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

กีฬาและนันทนาการบำบัด

กีฬา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบำบัดให้กับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ดนตรีบำบัด

ดนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

คุณธรรมจริยธรรมบำบัด

คุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

การเรียนการสอนภายในศูนย์

การเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอน