ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอปรี

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ผลงานวิชาการ งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

คลังความรู้

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่บ้าน

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ข่าวสารกิจกรรม

วางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

.

.

>>>รูปกิจกรรม

พิธีประดับอินธนู

พิธีประดับอินธนูวันที่ 25 กันยายน 2563 เนื่องด้วยนางสาวนมันสนันท์ ม่วงแสง ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา จึงได้จัดพิธีประดับอินธนูโดยได้รับเกียรติจาก ท่านศุภชัยธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศููนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประดับอินธนู และมอบดอกไม้พร้อมอวยพรในการทำงาน🌹🌹🌹 ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นในครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พัชนีย์ สรรค์วิทยากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2564 ในรอบปีที่ผ่านมา

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูวันที่ 24 กันยายน 2563 "กิจกรรมไหว้ครู"🌺ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดีๆ เพื่อให้น้องๆนักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่คอยสอนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา👶👧🧒 โดยมีกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนได้นำดอกไม่ธูปเทียนที่เตรียมมามอบให้คุณครู จากนั้นคุณครูจึงได้ผู้สายสิญจน์ พร้อมให้พรแก่น้องๆนักเรียนของพวกเรา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และอบอุ่น

>>>รูปกิจกรรม

โรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานวันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน ของคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้รับการต้อนรับจากนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ

.

>>>รูปกิจกรรม

นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่11-17 กันยายน 2563 ณโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

.

>>>รูปกิจกรรม

คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์

คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ International Director 2011-2013 Lions Clubs International ได้เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ท่านศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณระวีวรรณ น้อยสำราญ กรรมการสถานศึกษา และคุณนันทวัน อังกินันทน์ กรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครูคอยต้อนรับ ในการมาให้กำลังใจในครั้งนี้

>>>รูปกิจกรรม

.

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้รับทุนประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, เขต 2 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ทุน ณ อาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2563แจ้งกำหนดการ

✅เวลา

✅สถานที่

✅การแต่งกาย

ของผู้เข้าร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ปีการศึกษา 2563

.

.

.

.

.

.

.

.

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือน นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน การขยายผลการเข้าร่วมประชุม อบรม และการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมให้นักเรียน มอบดอกมะลิแก่ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรักและผูกพันภายในครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2563ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ดาวน์โหลดนี้

>>>ดาวน์โหลด

หนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ดาวน์โหลด

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครสมานสามัคคี สร้างความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

>>>รูปกิจกรรม

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชีบุรี และคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ อัมพวันปิยาราม พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด เพื่อสร้างความสามัคคีและทำความดีร่วมกับครู ผู้ปกครองและนักเรียน

>>>รูปกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 พร้อมนำผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวคนึง เปี่ยมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อ ในการให้ความรู้การป้องกันและรับมือจากเชื้อไวรัสโควิด19 (Covid-19) ในระหว่างการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้ดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

>>>รูปกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)

เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มา ณ โอกาสนี้

>>>รูปกิจกรรม

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหม้อและนายศุภชัย ธาราศานิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดยการตรวจเยี่ยมได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

>>>รูปกิจกรรม

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 🖱️ดาวน์โหลดแบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ที่

>>>แบบขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม>>>คิวอาร์โค้ดแบบขอทุนคุณพุ่ม

กิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลวันศุกร์ที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ณ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้โอกาสแก่คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้า BLUPORT และพิพิธภัณฑ์ภาพ ๔ มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื้นได้อย่างมีความสุข

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562วันศุกร์ที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ผู้เรียน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง และมีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมกีฬาสีศกศ.พบสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรีวันอังคารที ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการส่งต่อ (Day Camp) ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี บรรยายเรื่องแนวทางการรับสมัครนักเรียน การจัดการศึกษา และการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563วันศุกร์ที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอัมพวันปิยราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมการเวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพวันปิยราม

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพุธที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

>>>รูปกิจกรรม

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>คิวอาร์โค้ดนักเรียนโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือสื่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือสื่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศิลปะบำบัด

ศิลปะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

กีฬาและนันทนาการบำบัด

กีฬา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบำบัดให้กับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ดนตรีบำบัด

ดนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

คุณธรรมจริยธรรมบำบัด

คุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น >>>รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คงารุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑ์สำนักงาน

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>เอกสาร ปปช.07

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้

>>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>แบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

>>>ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>>รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

>>>เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน

>>>เอกสาร ปปช

>>>เอกสารสรุปราคาอาคารก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ ครอบครัว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนบุคคลออทิสติก)และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ครผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยใช้เงินงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง( ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูผู้สอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนั้น จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้ >>> ประกาศผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การทำนาเกลือ ทะเลหาดเจ้าสำราญ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

>>>ดูรูปภาพกิจกรรม<<<

โปรแกรม IEP Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรม IEP Online ใหม่

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

โปรแกรม IEP Online ใหม่Download

คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม IEP OnlineDownload

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 7)Download

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 10)Download

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การตั้งค่า Local Language สำหรับ Windows 7Download

การเปลี่ยน FONT ใน IEP Online Program สำหรับ Windows 10Download

กรณี Font ที่ Desktop เพี้ยน (font ตัวเล็กอ่านไม่ออก)

ให้แตกไฟล์และติดตั้งลงเพิ่มในระบบ c\:windows\fontsDownload

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

การพิมพ์ IEP ไปที่ MS Word เช่น เลือกพิมพ์ คป.01 ออกไปที่โปรแกรม Microsoft WordDownload

การ Export รายงานจากโปรแกรม IEP Online 1.61.3 ไปที่โปรแกรม Microsoft ExcelDownload