ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นายอนุชิต จันทอุปรี

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงิน สารสนเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ๔ปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจำปี2559 รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2559 จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

โปรแกรม IEP Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรม IEP Online ใหม่

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

โปรแกรม IEP Online ใหม่Download

คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรม IEP OnlineDownload

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 7)Download

การถอดโปรแกรม (Uninstall) โปรแกรม IEP Online ออกจากเครื่อง(สำหรับ Windows 10)Download

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การตั้งค่า Local Language สำหรับ Windows 7Download

การเปลี่ยน FONT ใน IEP Online Program สำหรับ Windows 10Download

กรณี Font ที่ Desktop เพี้ยน (font ตัวเล็กอ่านไม่ออก)

ให้แตกไฟล์และติดตั้งลงเพิ่มในระบบ c\:windows\fontsDownload

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

การพิมพ์ IEP ไปที่ MS Word เช่น เลือกพิมพ์ คป.01 ออกไปที่โปรแกรม Microsoft WordDownload

การ Export รายงานจากโปรแกรม IEP Online 1.61.3 ไปที่โปรแกรม Microsoft ExcelDownload

รหัสโรงเรียน

ดาวน์โหลด รหัสโรงเรียนDownload

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

การโอนเงินการให้บริการตามคูปองDownload

ขอยกเลิกคูปองสำหรับสถานศึกษาDownload

ขอเบิกเงินอุดหนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกDownload

คป.01Download

คป.02 สำหรับสถานศึกษาDownload

คป.04แบบรับรองบุคคลDownload

คป.07แบบรายงานความต้องการDownload

คป.10ใบสมัครหน่วยบริการDownload

คป.13ใบสมัครเป็นผู้ให้บริการDownload

คป.14แบบคำขอรับเงินให้บริการDownload

คป.15แบบคำขอรับเงินให้บริการ(ร้านสื่อ)Download

คป.16ขอรับเงินการให้บริการ(สถานศึกษา)Download

คป.17สรุปบัญชีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกDownload

คำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษDownload

ตอบรับและรายงานการจ่ายคูปองสำหรับสถานศึกษาDownload

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกDownload

สัญญาค้ำประกัน(บัญชี ก)Download

สัญญายืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา(บัญชี ก)Download

ส่งเอกสารหลักฐานสำหรับสถานศึกษาDownload

หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาDownload

แจ้งผลพิจารณาของอนุกรรมการสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษDownload

Valid XHTML 1.0 Strict