ผู้อำนวยการศูนย์

..................

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

จำนวนนักเรียน สารสนเทศ งบทดลอง ค่าเป้าหมาย รายงานประจำปี

ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2558

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2559

Valid XHTML 1.0 Strict