ผู้อำนวยการศูนย์

นายวีระ แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

แผ่นที่ศูนย์

ถนนดำเนินเกษม (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเก่า)

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

Valid XHTML 1.0 Strict