ผู้อำนวยการศูนย์

นายอรรถพล บัวชุม

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์

..................

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอเมือง

กิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยงานสังกัด สศศ

หน่วยงานสังกัด สพฐ

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอเขาย้อย

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอหนองหญ้าปล้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านแหลม

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านลาด

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอท่ายาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอชะอำ

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

ศูนย์การเฉพาะความพิการประจำอำเภอแก่งกระจาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

Valid XHTML 1.0 Strict